Een verslavingsprobleem heeft een negatieve impact op de productiviteit en veiligheid op de werkvloer. Bovendien betekent het voor een werkgever kosten voor verzuim of schade. Het herkennen van een alcoholverslaving is belangrijk om deze situaties te kunnen aanpakken. Om alcoholmisbruik op werk te voorkomen, kun je als werkgever ook preventief actie ondernemen. Hieronder vind je een aantal tips.

  • Voer een duidelijk beleid: neem bijvoorbeeld als uitgangspunt dat alcohol voor en tijdens het werk niet is toegestaan: een zogenaamd ‘zero tolerance beleid’. Uitzonderingen op de regel, zoals personeelsfeestjes, worden expliciet beschreven en gecommuniceerd. Ook kun je voor bepaalde werkzaamheden, zoals het besturen van voertuigen, alcohol- of drugstesten invoeren. Dit dien je ruimschoots van tevoren te communiceren aan je werknemers. Het beleid moet de instemming hebben van de OR en het moet zijn vastgelegd in de CAO.
  • Neem preventieve maatregelen en geef je werknemers voorlichting en informatie. Zorg dat ze weten waar ze terecht kunnen voor vragen of hulp. Maak je werknemers bewust van de risico’s die kleven aan overmatig drugs- en alcohol- gebruik. Train alle leidinggevenden in het signaleren én bespreekbaar maken van verslavingsproblematiek. Wij komen graag bij u op locatie om training en voorlichting te geven.
  • Bied begeleiding en hulp: wanneer je vermoedt dat een werknemer kampt met een verslaving, ga dan met hem of haar in gesprek. Vertel wat je vermoedt, onderbouw dit met feiten en voorbeelden, zeg dat je je zorgen maakt. Schakel de bedrijfsarts in, bied je werknemer hulp aan en geef een duidelijke keuze: behandeling accepteren of niet. Zo geef je de werknemer ook de kans om zijn of haar gedrag te verbeteren.
  • Ziekteverzuim en ontslag: wanneer verslavingsproblematiek leidt tot verzuim, dan verloopt de verzuimbegeleiding volgens de ‘Wet Verbetering Poortwachter’. In het ‘Plan van aanpak’ kun je een extra interventie opnemen, gericht op het overwinnen van de verslaving. Verbetert de situatie van de werknemer op termijn niet, ondanks alle hulp? (Je bent wel verplicht hulp te bieden.) Dan kan ontslag onvermijdelijk zijn. Voor de ontbinding van een contract is het wel van belang dat je alle noodzakelijke actie hebt ondernomen en stappen hebt gevolgd, en zowel het algemene beleid als de individuele afspraken met de werknemer schriftelijk kunt aantonen. In alle gevallen is het van groot belang de bedrijfsarts tijdig in te schakelen.