Nazorg bij verslaving

Na je detoxperiode en een intensief behandelingsplan in een afkickkliniek begin je vol frisse moed weer aan je nieuwe leven.  Je gaat het allemaal anders doen en hebt veel van je reeds gemaakte “fouten” geleerd.  Je stapt heerlijk op je roze wolk buiten de veilige deuren van de kliniek op weg naar je nieuwe toekomst.

Al snel word je geconfronteerd met de gevolgen van je verslaving. Je hebt misschien geen werk meer, mogelijk heb je je financiën nog niet op orde, en verleidingen liggen op de loer. Deze verleidingen kom je enorm snel tegen. De eerste keer naar de supermarkt waar jouw middel in gangpad 1-4 ruimschoots verkrijgbaar is en als bonus kom je op weg naar de supermarkt ook nog eens je oude bekende dealer tegen. Dit alles kun je tegenkomen binnen het uur dat je de kliniek hebt verlaten!

Om niet terug te vallen in oude gewoontes is nazorg bij een verslaving een cruciale stap in het afkicktraject op weg naar verder herstel. Als geen ander weten wij uit ervaring welke valkuilen je onderweg zult gaan tegenkomen.

Verslavingsklinieken bieden nazorg aan het einde van je reguliere behandeling, welke wij van harte aanbevelen! Je zult tijdens het nazorgtraject zowel groepstherapie krijgen als individuele gesprekken volgen. Het voeren van een zogenaamd systeemgesprek zal ook plaatsvinden. Deze is bedoeld om in het hier en nu met jou en je naasten na te gaan waar jij nu in je herstel staat ten opzichte van waar je vandaan kwam.

Aanvullend hierop bieden wij de mogelijkheid van een herstelcoach. Bij herstelcoaching word je één-op-één begeleid tijdens en vooral ná het nazorgtraject. Je zult intensiever begeleid worden op weg naar een nieuw leven zonder verslaving.

Herstelcoaches zijn bij ons ervaringsdeskundigen. Hierdoor is het contact direct persoonlijker. Zij weten wat jij hebt meegemaakt en wat je nodig hebt om er weer bovenop te komen.