Alcohol is de meest voorkomende verslaving. Er zijn richtlijnen die aangeven hoeveel glazen alcohol per week of per dag iemand kan drinken voordat diegene als ‘verslaafde’ wordt bestempeld. Er zijn zware drinkers, overmatige drinkers, excessieve drinkers, probleemdrinkers, ‘binge’ drinkers en verslaafden. Het is belangrijker te kijken in hoeverre diegene lichamelijk en geestelijk afhankelijk is van de alcohol dan hoeveel glazen er per dag of per week worden gedronken. Als iemand afhankelijk is van alcohol om een dag goed door te komen of om met een probleem om te gaan dan is diegene verslaafd.

Wat is het effect van alcohol?

De eerste effecten van alcohol zijn dat iemand er vrolijker, meer ontspannen of wat losser van wordt.

Gezond brein
Brein van een alcoholverslaafde

 

Als iemand meer drinkt dan worden de effecten en risico’s groter:
– Vertraagd reactievermogen
– Wazig zicht
– Moeilijk lopen
– Moeilijk praten
– Agressie
– Zelfoverschatting
– Minder remmingen
– (nachtelijk)Trillen en zweten
– (Tijdelijk) geheugenverlies.

Wat zijn kenmerken van een alcoholverslaving?

Misschien is het meest kenmerkende van een alcoholverslaafde dat hij zijn probleem heftig zal ontkennen en excuses zal verzinnen waarom hij zoveel drinkt. Vergis u niet, verslaafden zijn meesters in liegen, bedriegen en manipuleren. Verslaafden schamen zich dat ze het nodig hebben en zien de ernst van de situatie niet, of willen dat niet zien. Er bestaat geen ‘typische alcoholverslaafde’, het kan voorkomen in elke bevolkingsgroep, ongeacht intelligentie, inkomen of culturele achtergrond. Doordat alcohol drinken zo normaal is wordt een alcoholverslaving pas (te)laat door de omgeving opgemerkt.

Toch zijn er een aantal patronen in het gedrag waardoor je een alcohol verslaafde kan herkennen:
– Vergeetachtigheid
– Te laat komen
– Verslechterde concentratie
– Wisselingen in humeur
– Ontkennen of afzwakken van problematiek
– Ongezond eten
– Trillen en zweten
– Excuses verzinnen voor drankgebruik
– Op ongebruikelijke tijden (willen) drinken
– Verbergen van alcohol
– Verbergen/maskeren van dranklucht
– Financiële problemen
– Verergering van bovenstaande kenmerken op langere termijn.

Wat zijn de risico’s van een alcoholverslaving?

Een alcoholverslaving kan grote gevolgen hebben. Door een verminderd reactievermogen is het gevaarlijk om deel te nemen aan het verkeer. Door verminderde concentratie kunnen er problemen ontstaan op het werk doordat situaties verkeerd worden ingeschat. Verder kunnen sociale contacten verslechteren door het afzeggen van afspraken, mogelijk agressief gedrag, liegen en verkeerde dingen zeggen.

Alcohol is zeer slecht voor het lichaam, er kan schade optreden aan:
– Lever
– Slokdarm
– Maag
– Darmen
– Hart
– Zenuwbanen
– Hersenen.

Behalve schade aan de organen kan een alcoholverslaafde last krijgen van:
– Vermoeidheid
– Slapeloosheid
– Agressieve buien
– Angst
– Somberheid
– Brandend maagzuur
– Diarree
– Gewichtsschommelingen
– Erectiestoornissen.