Module Kwartier maken als maatje:

Deze module gaat over de vaardigheden die je nodig hebt om ervaringsdeskundigheid in te zetten als kwartiermaker in maatjescontact. Met vaardigheden wordt bedoeld, datgene wat je moet kunnen om deze rol te kunnen vervullen.
Vaardigheden zijn gedragingen of manieren van doen die je kunt leren. Voorbeelden van vaardigheden zijn: een gesprek voeren, informatie vragen, een brief schrijven.
Het doel van deze module is om vaardigheden te oefenen die je nodig hebt als je je eigen ervaringsdeskundigheid wilt inzetten als kwartiermaker in maatjescontact.
Om inzicht te krijgen in deze vaardigheden is het belangrijk om kennis te hebben van het begrip ‘kwartier maken’. De eerste les zullen we hier aandacht aan besteden. Daarna gaan we ons verdiepen in de vaardigheden die nodig zijn om kwartiermaker te zijn in een maatjescontact.

Fotovoice:

Door verhaal en beeldvorming brengen cliënten hun ervaring met stigma en eigen kracht in beeld. Dit kan het zelfbeeld èn het beeld van buitenaf verbeteren/ versterken.
De cursus bestaat uit 11 lessen van 3 uur, waarbij je leert negatieve zelfbeelden te benoemen en zichtbaar te maken en vervolgens bekrachtigende, positieve beelden aan zichzelf te koppelen. Met je camera leggen de cursisten deze beelden vast.

Tevens vertellen zij het verhaal dat bij de beelden hoort. De cursus wordt afgesloten met een expositie waar de foto’s mooi ingelijst worden getoond. Deze tentoonstelling kan vervolgens worden ingezet om maatschappelijk stigma te bestrijden door die op verschillende plekken binnen en buiten de instellingen te laten zien. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers per groep.