Wij zijn er duidelijk in: een verslaving raakt niet alleen de verslaafde, het heeft ook altijd direct of indirect impact op de directe omgeving. Daarom vinden wij het van groot belang om juist ook de directe naasten te betrekken bij de behandeling. Wanneer de verslaafde in behandeling is (in herstel gaat) krijgt deze alle zorg en begeleiding. De omgeving blijft in veel gevallen achter met de kennis die zij hebben en vooral de vele vragen over verslaving en de werking hiervan. Ook zij gaan op een bepaalde manier in herstel (herstellen doe je niet alleen).
Door de informatie die wij geven word je meer bewust van de onderlinge reacties op elkaar en begrijp je steeds beter welke invloed je op elkaar uitoefent. Later kan de nadruk komen te liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Het is de bedoeling dat men leert omgaan met het dieperliggende probleem dat wordt ervaren. Van groot belang is om de verwachtingen van elkaar helder te hebben.
Voorbeeld: de verslaafde in herstel zal ineens excuses gaan aanbieden voor al het leed wat is veroorzaakt, de omgeving zal deze niet zomaar accepteren…welke invloed heeft dit op het herstel?
Gezinsgesprekken
In de therapie komen soms moeilijke onderwerpen naar boven. Dit kunnen onderwerpen zijn zoals afwijzing, teleurstelling, verlies, conflicthantering, verwachtingen of onbegrip. Veel mensen vinden gezinsgesprekken erg spannend. Toch kan deze vorm van therapie erg waardevol zijn en uiteindelijk goede verbeteringen brengen binnen een gezin. Zelfs ook al woon je niet meer thuis of is jouw gezin niet meer compleet. Bij deze vorm van therapie is van belang dat iedere betrokkenen zich terug kan vinden in de definiëring van het probleem en kans ziet om te groeien naar een betere manier van omgang met elkaar.
Familieavonden & individuele gesprekken
Tijdens familieavonden en individuele gesprekken helpen we familie, partners of vrienden om o.a. de verslaving en de effecten hiervan beter te begrijpen. Daarnaast heeft systeemtherapie als doel het ondersteunen in het doorbreken van ongezonde patronen en het creëren van gezonde relaties. Wanneer je samen met je gezin of andere belangrijke mensen in jouw omgeving in behandeling gaat, kan dit bijdragen aan duurzaam herstel. Zij worden betrokken bij jouw proces, problemen kunnen worden aangepakt binnen de relatie en samen kunnen jullie zorgen dat jij minder snel terugvalt, aan je doelen blijft werken en je kunt leren hoe je elkaar tot steun kunt zijn in deze strijd. Hierdoor ben je niet alleen aan het werk aan jouw herstel in therapie of je therapiegroep, maar vooral ook in je dagelijks leven. Nogmaals, herstellen doe je niet alleen.