Basisschool

De voorlichting op de basisschool bestaat uit een (interactieve)PowerPoint presentatie over middelen en gedragsverslavingen waarmee kinderen op deze leeftijd in aanraking kunnen komen. Tijdens de gastles wordt uitgelegd wat de middelen zijn, de risico’s en hoe ze werken. Daarnaast is er ruimte voor de leerlingen om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. Een belangrijk onderdeel van deze presentatie is dat onze ervaringsdeskundige ook bereikbaar zijn voor de leerlingen waarvan de ouder(s)/verzorger(s) kampen met deze problematiek.

Middelbare school

Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs hebben wij verschillende voorlichtingen, deze stemmen wij afhankelijk van de behoeften graag af met de docent.

De gastles bestaat wederom uit een (interactieve)PowerPoint presentatie. Deze presentatie legt uit wat verslavingen precies zijn, hoe verslavingen werken in de hersenen en uiteraard wat de risico’s zijn. Het eerste deel van de gastles zal ‘docent’ gestuurd zijn, dit is belangrijk omdat dit het fundament legt voor de informatie die over verslavingen verstrekt wordt. Op het moment dat we bij het benoemen van middelen zijn aangekomen krijgen de leerlingen meer vrijheid. De presentatie is zo opgesteld dat er snel geschakeld kan worden tussen verschillende middelen. Op deze manier kunnen wij verbanden aantonen of juist verschillen uitleggen tussen bepaalde middelen. Het doel van de voorlichting is dus om leerlingen te laten inzien wat verslavingen zijn, welke effecten er in de hersenen optreden en welke risico’s eraan vast kleven. Zodat ze alle kennis bezitten om zelf de juiste keuze te maken.

De voorlichting over gedragsverslaving volgt dezelfde trend als de gastles over middelen. Er wordt uitgelegd wat gamen en social media zijn, welke effecten er op treden in de hersenen en uiteraard wat de risico’s zijn. Verder wordt er een kleine parallel getrokken met middelengebruik en met name middelenverslavingen. Hoewel de verslavingen in detail van elkaar verschillen, zijn ze voor een groot deel vergelijkbaar.

Ouders en overige geïnteresseerden

Voor ouders en overige geïnteresseerden is het ook mogelijk om een voorlichting te krijgen over middelen en gedragsverslaving. Wij hebben hier geen vaste presentaties voor, maar kunnen in overleg met degene die het organiseren een presentatie maken. De organisator is verantwoordelijk voor de locatie en de opkomst. Uit onderzoek is gebleken dat voorlichting het beste werkt wanneer deze aan zowel kinderen als ouders wordt gegeven. Schroomt u dus niet en meldt u aan voor het organiseren van een  gastles/informatie avond.