Interventie bij verslaving

Is jouw familielid/naaste verslaafd? Dan voel je je waarschijnlijk radeloos,hopeloos en vooral machteloos. Wat je ook zegt of doet, de situatie verandert niet en je ziet met lede ogen aan hoe jouw naaste nog verder afglijdt. Het komt regelmatig voor dat de verslaafde zelf nog helemaal niet in de gaten heeft dat er sprake is van een verslaving of sterker nog, ontkent verslaafd te zijn.

Alcohol- en drugsmisbruik en overige verslavingen schaden niet alleen de verslaafde; het tast vertrouwen aan, ruïneert relaties en veroorzaakt emotionele onrust voor familieleden en geliefden die toezien en ervaren hoe een familielid afhankelijk is van bijvoorbeeld alcohol of drugs. Bovendien houdt de omgeving soms onbedoeld de hand boven het hoofd van de verslaafde waardoor de verslaving in stand blijft.

Hoe werkt een interventie?

Tijdens een interventie verzamel je vrienden en familie én direct betrokkenen bij elkaar om samen de verslaafde in te laten zien wat de gevolgen van zijn/haar verslaving is en hulp te accepteren door in behandeling te gaan. Een professionele interventie opent de ogen van een geliefde die kampt met een verslaving. Wij adviseren en begeleiden families, naasten en andere betrokkenen gedurende het hele traject van de eerste stap tot het verder begeleiden tijdens herstel.

Een interventie bestaat uit de volgende 4 stappen:

1. Intake

Allereerst zal er een uitgebreid intakegesprek plaatsvinden met de familie en eventueel met hechte vrienden waarin de volgende onderwerpen worden besproken.

  • Wie is de verslaafde
  • Wat zijn de persoonlijke omstandigheden (wonen, financiën, kinderen, partner etc)
  • Wie is de opdrachtgever
  • Om welke type verslaving(en) gaat het
  • Hoe gaat het interventietraject er uit zien

2. De familie centraal

Alle betrokkenen komen bij elkaar, door onze ervaringsdeskundige word je verteld hoe de interventie uitgevoerd zal worden en wat ieders rol en betrokkenheid hierin zal zijn. Dit interventieplan is persoonlijk afgestemd en verschilt per situatie. Het is daarom belangrijk om eerlijk en open te zijn tijdens de intake (stap 1) met de interventionist.

3. Interventie bijeenkomst

De verslaafde wordt naar een plaats of locatie geleid zonder besef van de aard van de bijeenkomst. De ervaringsdeskundige leidt als interventionist op krachtige en duidelijke wijze deze bijeenkomst. Alle betrokkenen vertellen een persoonlijk verhaal aan de verslaafde, en wijzen vanuit liefde de verslaafde op de consequenties van het gedrag en de verslaving. De familie geeft aan wat de consequenties zullen zijn wanneer de verslaafde niet instemt met een intake bij een kliniek. Een contactverbod behoort tot de mogelijkheden. Het is een ingrijpende, maar soms noodzakelijke stap. Deze meeting kan erg emotioneel zijn, het is daarom aan te raden om van tevoren een keer te oefenen.

4. Acceptatie, opname en nazorg

Bij stap 4 heeft de verslaafde de interventie aanvaard en ziet in dat behandeling noodzakelijk is. Een opname in een verslavingskliniek of een traject in de ambulante zorg wordt in gang gezet. Hiermee is de interventie geenszins afgerond, aan de direct betrokkenen wordt middels familie(systeem)gesprekken ook zorg verleend.