NA biedt verslaafden een mogelijkheid om zonder drugs te leven. Als je niet zeker weet of je verslaafd bent, maak je dan geen zorgen. Blijf gewoon naar onze bijeenkomsten komen en neem de tijd om je eigen conclusie te trekken. Net zoals velen van ons, ben je op je eerste NA-bijeenkomst wellicht behoorlijk zenuwachtig. Je hebt het idee dat iedereen op je zit te letten. Als dat al zo is, dan ben je daarin niet de enige. Die gevoelens zijn voor velen van ons herkenbaar. Er wordt weleens gezegd: ‘Als de zenuwen door je lijf gieren, dan zit je waarschijnlijk op de juiste plek.’ Niemand komt per ongeluk binnenvallen bij NA. Mensen die niet verslaafd zijn, vragen zich nooit af of ze verslaafd zijn. Sterker nog, ze staan er geen moment bij stil. Als jij je afvraagt of je wel of niet een verslaafde bent, dan zou je best wel eens verslaafd kunnen zijn. Gun jezelf even de tijd om naar ons te luisteren wanneer wij onze ervaringen delen. Misschien hoor je iets wat je bekend in de oren klinkt. Het gaat er niet om of je dezelfde drugs hebt gebruikt. In feite doet het er niet eens toe welke drugs je gebruikte. Als je wilt stoppen met gebruiken, dan ben je van harte welkom. Verslaafden hebben vaak soortgelijke gevoelens en als we ons richten op onze overeenkomsten in plaats van de verschillen, dan kunnen we elkaar helpen.

Misschien voel je je wanhopig en angstig. Wellicht denk je dat dit programma niet zal werken, net zomin als alles wat je al eerder hebt geprobeerd. Je denkt misschien dat het voor een ander kan werken maar niet voor jou. Je hebt immers het gevoel dat je anders bent dan wij. Toen wij voor het eerst bij NA kwamen, hadden de meesten van ons datzelfde gevoel. Ergens wisten we wel dat we zo niet langer konden doorgaan. We zagen echter geen enkele mogelijkheid om te stoppen of om clean te blijven. Wij waren doodsbenauwd om datgene los te laten wat zo belangrijk voor ons was geworden. We kwamen erachter dat het verlangen om te stoppen met gebruiken de enige voorwaarde is om lid te zijn van NA. En dat was voor ons een hele opluchting.

In het begin waren de meesten van ons bang om iets nieuws te proberen, we stonden wantrouwig tegenover een nieuwe aanpak. Over één ding bestond voor ons geen enkele twijfel: onze oude aanpak leidde nergens toe. Toen we clean werden, ging het niet onmiddellijk de goede kant op. Dikwijls leek zelfs iets alledaags als autorijden of telefoneren vreemd en beangstigend. Zulke onzekerheden kenden we helemaal niet van onszelf! In deze situatie zijn we enorm gebaat bij het gezelschap en de steun van andere verslaafden die clean zijn. Dit is een fase waarin we het broodnodige houvast vinden door te leren vertrouwen op andere mensen.

Misschien begin je te denken: ‘Ja, maar…’ of ‘Wat als…?’ Toch zou je, ondanks je twijfels, alvast gebruik kunnen maken van de volgende eenvoudige suggesties: kom naar zoveel mogelijk NA-bijeenkomsten, verzamel telefoonnummers van NA-leden en maak regelmatig gebruik van deze nummers, vooral wanneer je een enorme drang hebt om te gebruiken. Ook op tijden dat er geen bijeenkomsten zijn kan je namelijk trek hebben. Wij zijn vandaag clean omdat we hulp hebben gezocht. Datgene wat ons heeft geholpen, kan ook jou helpen. Schroom daarom niet om andere herstellende verslaafden te bellen.

Een terugval kunnen we alleen maar voorkomen door af te blijven van die eerste drug. Drugs gebruiken is voor een verslaafde iets vanzelfsprekends. Om ons blijvend te kunnen onthouden van stemmings- en bewustzijnsveranderende middelen, moesten de meesten van ons drastische veranderingen ondergaan op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel vlak. De Twaalf Stappen van NA bieden ons de mogelijkheid om te veranderen. Iemand heeft eens gezegd: ‘Je kunt waarschijnlijk clean worden door alleen naar bijeenkomsten te gaan. Maar als je clean wilt blijven en herstel wilt ervaren, dan zul je de Twaalf Stappen moeten toepassen.’ En dat kunnen wij niet alleen. Binnen de NA-gemeenschap steunen we elkaar bij onze inspanningen. We leren samen een nieuwe manier van leven toe te passen die ons gezond en clean houdt.

Op je eerste bijeenkomst zul je mensen ontmoeten die langere of kortere tijd clean zijn. Je zult je misschien afvragen hoe het hun tot dusver gelukt is om clean te blijven. Als je naar NA-bijeenkomsten blijft komen en clean blijft, zul je gaan begrijpen hoe het werkt. Wij allen moesten de ellende van verslaving overwinnen. Om die reden geven we om elkaar en heerst er een sfeer van wederzijds respect. Wij houden van elkaar en we steunen elkaar bij ons herstel. Het NA-programma bestaat uit spirituele uitgangspunten die, zo hebben wij ontdekt, ons helpen clean te blijven. Je zult vele suggesties aangereikt krijgen maar er wordt niets van je geëist. De NA-gemeenschap biedt ons de mogelijkheid om aan jou te geven wat wij gevonden hebben: een manier om clean te kunnen leven. We gaan ervan uit dat wij onze kennis over clean blijven alleen kunnen behouden als we onze ervaring delen met anderen.

Dus, wees welkom! Wij zijn blij dat je er bent en we hopen dat je ervoor kiest om te blijven. Het is goed om nog even iets te zeggen over het woord God, een woord dat je vaak zult horen op NA-bijeenkomsten. Met ‘God’ verwijzen we naar een Macht groter dan wijzelf die mogelijk maakt wat voor ons onmogelijk leek. Het is een Macht die we hier gevonden hebben, bij NA, in het programma, tijdens de bijeenkomsten en in de mensen. Deze Macht vormt het spirituele uitgangspunt op basis waarvan wij middelenvrij kunnen leven, één dag tegelijk – en voor het geval een dag te lang is, vijf minuten tegelijk. Wat in ons eentje niet lukte, krijgen we samen wel voor elkaar. Wij nodigen je uit om gebruik te maken van onze kracht en onze hoop totdat je zelf wat kracht en hoop gevonden hebt. Er komt een moment dat ook jij met iemand zult willen delen wat jou zo vrijmoedig werd aangeboden.

 

(Bron:na-holland.nl)