De ziekte verslaving is:

  • Chronisch: je hebt het voor altijd, maar je kunt er van herstellen door bijvoorbeeld het volgen van het 12-stappenprogramma
  • Progressief: het gebruik wordt steeds erger en de schades worden steeds groter 

33% blijft in herstel na een opname

33% valt na een opname terug en gaat dan in herstel

33% blijft na een opname in actieve verslaving met detentie, psychiatrie of de dood tot gevolg

Alcohol

Het aantal probleemgebruikers van alcohol in de leeftijd van 18 tot 64 jaar in Nederland komt op 9,8 miljoen, daarvan is 8%, oftewel 800.000 gebruikers ook echt verslaafd. Hiervan heeft slechts 4% een weg gevonden naar behandeling voor hun alcohol verslaving.

Drugs

In Nederland zijn 176.000 harddrugsgebruikers bekend. Dit zijn gebruikers van xtc, cocaïne, heroïne en amfetamine/speed. Het aantal verslaafden hiervan is onbekend. De voornaamste oorzaak hiervan is dat men zich vooral in de “verstophoek” begeeft. Het percentage cocaïneverslaafden is 36% van de gebruikers en van heroïne is dat 92%. Respectievelijk 30 en 71% van de cocaïne- en heroïnegebruikers staat onder behandeling. Kijken we naar het gebruik van softdrugs, dan schat het Trimbos Instituut in dat er in Nederland zo’n 400.000 gebruikers van cannabis zijn in de leeftijd van 18 tot 64 jaar, 20% daarvan wordt aangemerkt als verslaafd en 4.000 hiervan zijn er daadwerkelijk onder behandeling.

Effect in arbeid

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt blijkt dat een grote groep volwassenen met verslavingsproblemen gewoon dagelijks deelneemt aan het arbeidsproces. Probleemgebruikers verzuimen echter twee tot zes keer vaker dan niet-gebruikers en niet-verslaafde werknemers. Daar komt bij dat 14% van de bedrijfsongevallen aan alcohol gerelateerd is en 26% van het totale ziekteverzuim de oorzaak is van de zogenoemde ‘blauwe maandag’.

Het RIVM-rapport ‘Gezond Verstand’ meldde dat de kosten van alcoholmisbruik en -afhankelijkheid jaarlijks ruim 356 miljoen euro bedraagt. Om nog maar te zwijgen van de ruim 1 miljard euro aan kosten als gevolg van ziekteverzuim.