Het inhaleren van lachgas zorgt voor een korte (en soms sterke) roes en is na 1 tot 5 minuten uitgewerkt. Als lachgas geleidelijk wordt ingeademd is het effect minder sterk, als een ballon in één keer wordt geïnhaleerd is het effect sterker. Lachgas kan het gevoel geven van bijna-bewustzijnsverlies, het lijkt een beetje op dronkenschap. Er wordt minder pijn gevoeld en de spieren ontspannen.Lachgas verandert de waarneming: beeld en geluid komen anders binnen. Bij een hogere dosering of snelle inname kan lachgas hallucinaties veroorzaken.

Lichamelijk

 • Tintelingen in het lichaam
 • Slappe benen/armen
 • Lichte versnelling van de ademhaling
 • Duizeligheid
 • Hoofdpijn
 • Verwardheid
 • Misselijkheid

Geestelijk

 • Dromerige roes die een beetje lijkt op dronkenschap
 • Vervorming van de werkelijkheid in beeld en geluid
 • Blij gevoel
 • Angst of onrust
 • Gebruikers kunnen lacherig worden

Het effect wordt niet alleen bepaald door het middel zelf, maar ook door dingen als de verwachting, ervaring met lachgas, ziektegeschiedenis, etc.) en de omgeving waarin het wordt gebruikt. De effecten kunnen dus per persoon verschillen.

Als een gebruiker meer dan een paar keer uit een ballon inhaleert dan krijgt die persoon minder zuurstof binnen, dit is vergelijkbaar met lang de adem inhouden. Dit geeft ook een bepaald geestelijk effect maar heeft dus niks te maken met het effect van lachgas.

Lange termijn

 • Gezien de inzichten dat een brein in ontwikkeling kwetsbaar is voor de effecten van bewustzijnsveranderende stoffen in het algemeen, wordt gebruik van lachgas door jongeren sterk afgeraden.
 • Bij vaak en veel gebruik is er kans op een verlaagde vruchtbaarheid door verstoorde aanmaak van zaadcellen en rode bloedcellen.
 • Bij maanden of jarenlang veel gebruiken van lachgas treedt een tekort aan vitamine B12 op; dit kan tot bloedarmoede en neurologische stoornissen leiden. Klachten hiervan zijn: tintelingen, duizeligheid, verdoofd gevoel in ledematen en pijnscheuten (vooral in vingers en voeten).
 • Hoe meer en hoe langer er gebruikt wordt hoe groter de kans op aanhoudende gevoelloosheid en tintelingen. Ongeveer 5% van de mensen die in het laatste jaar lachgas hebben gebruikt krijgen hier last van. Deze klachten kunnen leiden tot de ontwikkeling van “myelo neuropathie” dat is zenuwschade in het ruggenmerg.
 • Vooral veganisten lopen sneller risico op het ontwikkelen van dit tekort doordat vitamine B12 doorgaans gehaald wordt uit vlees, vis, melk en eieren. In mindere mate geldt dit voor vegetariërs, vooral wanneer zij zuivelproducten mijden. Ook vrouwen in de vruchtbare leeftijd lopen meer risico op een tekort. Bij vroege opsporing van een vitamine B12 tekort zijn de klachten omkeerbaar met de juiste behandeling.
 • Er zijn aanwijzingen dat er kleine hoeveelheden van andere stoffen in lachgaspatronen kunnen zitten. Daarnaast kunnen hele kleine stukjes metaal van de patroon zelf meekomen in een ballon. Bij het gebruik van één ballon krijgt de gebruiker niet zoveel van die metalen deeltjes binnen. Maar bij het gebruik van meerdere ballonnen kan iemand een grotere hoeveelheid metalen deeltjes binnen krijgen. Het is onbekend wat dit betekent voor de gezondheid.
 • Lachgas kan geestelijk verslavend zijn. Je wilt dan telkens weer lachgas gebruiken. Dit wordt craving/zucht genoemd. Ook wen je aan de effecten waardoor je steeds meer nodig hebt. Hoe vaker je gebruikt hoe meer kans op craving en gewenning.

 

bronvermelding: www.drugsinfo.nl -bezoek de site voor meer relevante informatie