VOORLICHTING 

Het belangrijkste doel van voorlichting & preventie is voorkomen dat mensen in de problemen komen of verslaafd raken door gokken, internetten, drugs, alcohol of medicijnen. Ook signaleren we beginnende problemen.

Onze ervaringsdeskundig medewerkers verzorgen voorlichtingen en andere activiteiten voor een breed publiek in het onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en de jeugdhulpverlening. Dus ook voor professionals die te maken krijgen met gebruik en misbruik van genotmiddelen, leerkrachten, ouders, jongerenwerkers, politie, horecapersoneel, portiersverenigingen, huisartsen en andere zorgverleners.

WAT DOET PREVENTIE?

Preventie biedt onder meer de volgende activiteiten:

  • voorlichting;
  • opvoedingsondersteuning (bijvoorbeeld in een telefonisch of individueel gesprek);
  • testservice;
  • deskundigheidsbevordering aan mensen die met jongeren werken of aan medewerkers in de horeca;
  • benaderen van groepen (risico)jongeren.