Het is belangrijk om bij individuele gevallen goed te handelen. Maar nog belangrijker is het om na te denken over hoe je dit soort incidenten in de toekomst voor kunt zijn. Een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) is een belangrijk instrument hiervoor.

ADM-beleid is meer dan één regel

De meeste werkgevers hebben hun ADM-beleid heel kort en bondig  geformuleerd: onder invloed zijn op het werk mag niet. Dat is een stap, maar zo’n regel schiet in de praktijk tekort. Want: hoe handel je bij een incident? En minstens zo belangrijk: wat doe je aan preventie?

Een goed ADM-beleid heeft bijvoorbeeld aandacht voor het:

  • Informeren van medewerkers over de risico’s van alcohol-, drugs- en medicijngebruik
  • Uitnodigen van medewerkers voor een anonieme zelftest: is hun gebruik normaal?
  • Verwijzen van medewerkers naar eventuele (anonieme) hulp.

Dit vergroot het bewustzijn van medewerkers waardoor hun alcohol- of drugsgebruik vaak al vermindert. En ze zich bewust zijn van het mogelijke effect van medicijngebruik en de consequenties daarvan op hun werk.

Ideaal gezien sluit het ADM-beleid aan op het vitaliteitsprogramma van een organisatie. Hierdoor kun je alcohol- en drugsgebruik meenemen in een breder leefstijlaanbod en bijvoorbeeld stimuleren om samen mee te doen aan landelijke initiatieven zoals IkPas.

Uiteindelijk draagt een preventief ADM-beleid bij aan een veilige werkomgeving met gezonde, fitte, werknemers die met meer plezier werken, productiever zijn en minder verzuimen.

Tips voor een preventief ADM-beleid

Heeft jouw bedrijf of organisatie nog geen (preventief) ADM-beleid opgesteld of is het voor verbetering vatbaar? Dan volgt hier een aantal tips:

1. Voorkom dubbel werk en start met het verzamelen van informatie

Welke afspraken zijn er al gemaakt? Is er al beleid? Zijn er incidenten geweest in het verleden waarvan je kunt leren? Hoe is de personeelssamenstelling en welke risico’s brengt dat met zich mee? Bij welk ander beleid of activiteiten kun je aansluiten, bijvoorbeeld een vitaliteitsprogramma of het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

2. Creëer draagvlak

Het opstellen en implementeren van een ADM-beleid kost tijd. Daarom is het van belang dat de werkgever een opdracht verstrekt. Betrek medewerkers uit alle lagen van de organisatie bij het opstellen van het beleid. Denk aan de HR-functionaris, preventiemedewerker, OR, bedrijfsarts, juridisch medewerker en leidinggevenden. Een ADM-beleid dat in overleg met werkgever en werknemers (of hun vertegenwoordigers) is opgesteld heeft meer kans van slagen.